47 33 30 77

Døgnvagt

Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp – hvad er det?

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb på op til 14.860 kr., som du kan søge, i tilfælde af at din ægtefælle eller samlever dør.

Dette forudsætter, at afdøde er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og at ansøger ikke tidligere har fået udbetalt efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen kun kan søges af en samlever selv via borger.dk. Der er en række krav til, hvem der kan søge, som du kan læse mere om nedenfor.

Efterlevelseshjælp – hvem kan få det?

Du har mulighed for at søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever går bort, og du:

 

  • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever enten i Danmark eller et EU-/EØS-land eller i Schweiz de seneste tre år før dødsfaldet
  • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, eller som pensionist modtager sygehjælp, eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
  • på nuværende tidspunkt ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension. Det betyder at du ikke må have modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død

 

 

Efterlevelseshjælp – hvordan søger man om det?

Du søger om efterlevelseshjælp via borger.dk ved at bruge en online selvbetjeningsløsning.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning senest seks måneder efter din ægtefælles, eller samlevers dødsfald.

 

  • Efterlevelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, som du skal betale skat af.
  • Efterlevelseshjælpen er afhængig af både din indkomst og din formue.

 

Hvilke tilskud får man automatisk?

Hvis en efterlevende ægtefælle har boet med afdøde – begge som folkepensionister – de seneste tre år, vil den efterlevende ægtefælle automatisk modtage tre måneders folkepension i forlængelse af bedemandens papirarbejde.
Denne udbetaling vil ske til ægtefællens NemKonto over en periode på tre måneder, uden der er behov for en ansøgning, og uden nogle krav.

Vær opmærksom på, at hvis den efterlevende ægtefælle allerede har modtaget denne efterleverpension en gang før, altså hvis man tidligere i livet har haft en civilstand som enke eller enkemand, vil den begravelsesstøtte, som man kan få, alene være i form af den formuebetingede begravelseshjælp. Har man fået tildelt en  efterleverpension, kan man altså ikke også søge efterlevelseshjælpen.

Læs mere

Du kan læse mere om efterlevelseshjælp og søge det på borger.dk.

Du kan desuden læse om, hvordan vi hos Byens Bedemand yder generel begravelseshjælp her.

Personalet som altid er klar til at betjene dig

Dennis Tobiasen

Indehaver
Eksamineret Bedemand

Suzan Thougaard Jensen

Eksamineret Bedemand

Betina Rosengren Nielsen

Eksamineret Bedemand

Dres Hansen

Bedemands assistent