ISO Certificering

Danske Bedemænds certificeringsordning for kvalitetsstyring

I 2012 udarbejdede foreningens bestyrelse –  i tæt samarbejde med repræsentanter fra medlemmerne – et kvalitetsstyringssystem anvendeligt for alle bedemænd uanset størrelse. Kvalitetsstyringssystemet er godkendt af DS Certificering, hvilket betyder at den enkelte bedemand kan blive certificeret, når man har dokumenteret at branchens kvalitetsstyringssystem er implementeret.

Kvalitetsstyringssystemet er i overensstemmelse med nationale og internationale anderkendte standarder (ISO9001 samt DS/EN 1507 serviceydelser inden for begravelsesbranchen).

I erkendelse af, at de enkelte begravelsesforretninger drives forskelligt og møder forskellige krav og traditioner fra lokalområderne, er branchens kvalitetsstyringssystem udformet således, at den enkelte bedemand har mulighed for at lave lokale tilpasninger. Branchens kvalitetsstyringssystem kan derfor betragtes som en fællesnævner for branchen og hvortil den enkelte bedemand kan tillægge yderligere kvalitetsstyringsaktiviteter.

Under menupunktet “Tilmeldingsblanket” kan du se hvordan du kommer videre, hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen. Endvidere kan du under “Implementeringsforløb” læse om hvorledes processen med at implementere kvalitetsstyringssystemet og opnå en certificering forløber.